Integritetspolicy – Potensmedelapotek

Allmän

Läs och granska följande villkor noggrant innan du använder den här webbplatsen. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa villkor. Om du inte går med på detta, vänligen lämna och bortse från informationen här.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Allmänna villkor, helt eller delvis, när som helst utan föregående meddelande till dig. Följaktligen bör du alltid granska den här sidan innan du använder den här webbplatsen och / eller tjänsterna för att säkerställa att du förstår villkoren enligt vilka du får åtkomst.

Användning av vår webbplats

När du använder den här webbplatsen är det förbjudet att ändra, distribuera, överföra, reproducera, publicera, licensiera, överföra eller sälja någon information, produkter eller tjänster som erhållits eller visats på denna webbplats. Du kan dock visa, ladda ner eller skriva ut papperskopior av allt material som finns på denna webbplats för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk så länge du inte ändrar innehållet eller tar bort upphovsrätt, varumärke eller annat meddelande. All annan användning av informationen på denna webbplats är förbjuden utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Användning av information

Informationen på denna webbplats är inte avsedd att användas för att diagnostisera något medicinskt tillstånd eller sjukdom. Rådfråga alltid din läkare direkt om eventuella hälsoproblem, medicinska tillstånd eller sjukdomar och innan du tar något nytt läkemedel eller ändrar dosen av läkemedel du för närvarande tar. Läs alltid informationen som medföljer dina mediciner noggrant.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera felaktigheter eller typografiska fel i informationen som publiceras på denna webbplats och är inte ansvariga för sådana fel. Information kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande och priser och tillgänglighet på varor och tjänster kan ändras utan föregående meddelande.

Immateriella rättigheter

Vi äger upphovsrätten till allt material som visas på webbplatsen. Du har rätt att lagra, ladda ner och använda materialet på webbplatsen för eget personligt bruk och forskning. Du samtycker till att inte publicera om, distribuera eller på annat sätt göra detta material tillgängligt för någon annan part eller göra detsamma tillgängligt på någon webbplats, onlinetjänst eller din egen anslagstavla eller någon annan part eller göra detsamma tillgängligt i papperskopia eller på andra medier utan vårt uttryckliga skriftliga förhandstillstånd.

Tillgång till vår webbplats

Materialet på webbplatsen är endast avsett för personer som frågar om dess produkter eller tjänster. Om du inte besöker webbplatsen för sådana ändamål får du inte använda webbplatsen. Vi är i allmänhet tillgängliga för användare 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan, 365 dagar per år.