Returns – Potensmedelapotek

Lämna tillbaka

Du måste returnera varorna eller leverera dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter dagen du meddelade oss att du skulle säga upp avtalet. Tidsfristen uppfylls om du returnerar varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

Du måste bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Ångerrätten förutsätter att du meddelar oss detta senast 14 dagar efter att du mottagit leveransen (ångerperiod).

Om du inte har fått ångerrätten i orderbekräftelsen eller vid leveransen av produkterna förlängs tidsfristen till tre månader.

För att ångerrätten ska kunna verkställas måste produkten ha levererats till oss i samma kvantitet och i ungefär samma skick som du fick den.

Du ansvarar endast för varje minskning av varornas värde på grund av en annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att bestämma deras art, egenskaper och funktion.

Produkten skickas tillbaka till oss, om möjligt i originalförpackning, tillsammans med en ifylld ångerrätt. Mer information om hur du utnyttjar ångerrätten finns i ångerrätten.