Villkor – Potensmedelapotek

Generelt

Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøp i nettbutikken gjøres ved å benytte kredittkort, VIPPS eller Klarna.

Bindende kjøpsavtaler kan ikke inngås med mindreårige uten godkjenning av foresatte. Bindende kjøpsavtaler kan kun inngås av personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres av personer over 18 år. Ved kjøp av reseptfrie legemidler på nett er det 18 års aldersgrense.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller per post.

PotensmedelApotek.com påtar seg ansvar i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.

Bestilling og avtale

Din bestilling er bindende når den er registrert og sendt til vårt bestillingssystem. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Ved mottak av bestillingen vil kjøper automatisk få tilsendt en e-mail med ordrebekreftelsen. Les nøye gjennom bekreftelsen og undersøk at den stemmer med bestillingen.

Selger forbeholder seg retten til å endre eller kansellere hele eller deler av bestillingen dersom produktet kjøper har bestilt er utsolgt. Dersom dette skulle inntreffe vil kjøper bli kontaktet, eventuelt med informasjon om alternativ vare.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet, som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse, eller feil på automatiske beregninger av pris, kan PotensmedelApotek.com slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen oppdages.

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven, og mister således retten til å gå fra avtalen. I disse tilfellene vil vi belaste kjøper et gebyr på inntil kr 600. Gebyrene vil aldri kunne overstige kjøpers totale utlegg. Gebyret dekker fraktkostnader frem til deg og tilbake til oss igjen, samt apotekets behandling av saken Ved benyttelse av Klarna Faktura vil ikke fakturaen bli arkivert før vi får en tilbakemelding om returårsak.

Informasjon på PotensmedelApotek.com

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Informasjon om hvert enkelt produkt kommer fra våre leverandører og det kan dessverre forekomme feil også her. Bilder på sidene våre kan i noen tilfeller avvike fra produktets reelle utseende.

Informasjon på PotensmedelApotek.com må ikke erstatte profesjonell hjelp ved alvorlig sykdom. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av våre produkter. Har du langvarige eller tilbakevendende symptomer, eller er i tvil om du har en alvorlig lidelse/sykdom, ta kontakt med lege.

Reklamasjon

Hvis kjøper oppdager eller burde ha oppdaget en feil eller mangel ved varen, må han eller hun innen rimelig tid gi beskjed til kundeservice om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Dersom det ikke er samsvar mellom bestilling og levert vare må kjøper kontakte kundeservice og reklamere innen rimelig tid.

Dersom det foreligger en reell mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen rimelig tid kan kjøper kreve:

  • Retting eller omlevering
  • Heving av kjøpet
  • Erstatning
  • Holde kjøpesummen tilbake

Vi henviser for øvrig til forbrukerkjøpsloven for ytterlige detaljer.

Personopplysninger

Alle som jobber hos PotensmedelApotek.com er underlagt taushetsplikt. Når du handler hos oss trenger vi opplysninger om navn, adresse og e-postadresse slik at vi kan levere varene til deg på en trygg måte, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Informasjonen må også oppbevares i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell returhåndtering.

Vi samler også inn og oppbevarer informasjon om hvilke sider, kategorier og produkter det kikkes eller søkes på for å forbedre din handleopplevelse. Denne informasjonen kan vi ikke spore tilbake til den enkelte besøkende. Du kan lese mer om dette her

Kortnummer oppbevares ikke av PotensmedelApotek.com utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Dersom du registrerer deg hos oss har du mulighet til å registrere betalingsinformasjon og flere leveringsadresser slik at det går raskere å handle.

PotensmedelApotek.com selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Unntatt er påkrevd informasjon til offentlige myndigheter.

Ekstraordinære forhold

PotensmedelApotek.com er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis PotensmedelApotek.com godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor PotensmedelApotek.com’s kontroll og som PotensmedelApotek.com ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

PotensmedelApotek.com er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet fra PotensmedelApotek.com’s side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i forbrukerkjøpsloven.

Endring i vilkårene

PotensmedelApotek.com forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

PotensmedelApotek.com er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kjøper blir påført grunnet force majeur, herunder streik, lockout, krig, brann, katastrofe, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalt og der av følgende rettsforhold hører innunder de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting